top of page

 

יציבה טובה וליקויי יציבה

 

סדנה המיועדת לאנשי מקצוע

 • איך התפתחה היציבה האנושית ומהם המאפיינים של היציבה הזקופה
  המייחדת אותנו מכל בעלי החיים האחרים.

 • משמעות המושג "יציבה" ומהם התנאים להגדרת היציבה

 • מהי יציבה אופטימלית ומה בינה לבין היציבה הטובה

 • איך בודקים יציבה ואיך מאתרים ליקוי יציבה

 • מתי מוגדרת יציבה מסויימת כיציבה לקויה

 • מהם הגורמים לליקויי יציבה והאם ניתן לשנות ולתקן יציבה

 • היכרות עם כל אחד מליקויי היציבה השכיחים

 • קריטריונים לקטלוג ליקויי היציבה - מאפיינים, סימפטומים, גורמים,
  טיפול וסיכוי לשיפור

 • היכרות עם מבחנים בסיסיים לאיתור ליקויי יציבה

 • "טיפול בליקויי יציבה" – למה הכוונה ומה מצפים להשיג?

 • התפתחות יציבה מלידה לבגרות

bottom of page